ZAGREBAČKI BADMINTONSKI SAVEZ
Savska cesta 137 (IV. kat), 10000 Zagreb

tel. 091 2606 957

internet: www.zabad.hr
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IBAN: HR03 24020061100087450
MB: 3874320
OIB: 24136857762

ARHIVA VIJESTI:

2016., 2015., 2014.2013., 2012., 2011., 2010., 2009., 2008., 2007., 2006., 2005., 2004., 2003., 2002.

VIJESTI

 

 

 

20. travnja

 

OBRASCI ZA RAZVOJNE PROGRAME

Ovih dana očekuje se potpisivanje ugovora za razvojne programe. a u međuvremenu donosimo obrasce kojima se podnose zahtjevi za realizaciju (na stranicama SSGZ-a, u rubrici Javne objave > Obrasci za razvojne programe):
- perspektivni sportaši
- drugi razvojni programi (stručni rad; program mlađih dobnih selekcija)

19. travnja

 

ODRŽANA SKUPŠTINA SAVEZA

Godišnja skupština Saveza, s uobičajenim izvještajnim točkama dnevnog reda, ali i rebalansom financijskog plana za ovu godinu, održana je večeras u sjedištu Saveza i protekla je u visokom stupnju suglasnosti. Suglasnost je vladala i oko brisanja dviju neaktivnih članica - BK Maxa i BK Nike - iz članstva Saveza, ali su se mišljenja podijelila u točki Razno oko Pravilnika o raspodjeli sredstava sa stavke Natjecanja, te je Upravni odbor zadužen da nađe rješenje. Zapisnik i odluke dajemo u statutarnome roku.

 

PROJEKT BUNDEK ODGOĐEN ZA 27. SVIBNJA


Projekt Bundek - vidjeti obavijest od 8. o.m. - zbog vremenskih neprilika odgođen je za 27. svibnja.

 

14. travnja

 

RADOST USKRSA...

... želimo zagrebačkoj badmintonskoj zajednici, svim sportskim prijateljima i korisnicima naših stranica. 


NAPUTCI U VEZI FINANCIJSKE REALIZACIJE

Kao što smo najavili, u nastavku dajemo sažetak jučerašnjeg kolegija tajnika s daljnjim uputama glede zamolbi saveza i njihovih klubova za  sredstva sa stavki koje nisu obuhvaćene 12-inama. U prvom redu radi se o stavci Natjecanja. Ovdje ćemo izdvojiti osnovne naglaske:

- sredstva za I. kvartal ove godine dotirana su savezima u obliku akontacije (za naš to je iznos od 37.500 kn). Sve dok se akontacija u potpunosti ne opravda, neće biti novih sredstava;

- sredstva se pravdaju tako da klub savezu dostavi specifikaciju troškova po svakom natjecanju i preslik/sken pripadajuće računovodstvene dokumentacije uključujući i bankovne izvadke. Za refundaciju ne postoji poseban obrazac, ali podatci koji se traže su isti kao s obrasca za akontaciju pa se može koristiti. Savez dokaze objedinjuje i predaje SSGZ-u.

- zahtjevi za akontaciju predaju se Savezu na pripadajućem obrascu za redovne stavke (prvi za organizaciju natjecanja, drugi za nastup na domaćem natjecanju, treći za nastup na međunarodnom natjecanju). Preporuka je da savezi te zahtjeve predaju zbirno, npr.  na mjesečnoj bazi.

- refundacija puta mora biti popraćena putnim računom, a eventualni troškovi licenci za igrače/klubove koji se uplaćuju nacionalnom savezu tretiraju se kao kotizacija i ulaze u "prihvatljive troškove", naravno ako je plaćanje dokumentirano rčv-dokumentacijom. Troškovi veteranskih natjecanja ne ulaze u prihvatljive troškove.

Iz SSGZ-a najavljuju obrasce i za sredstva sa Razvojnih programa, a ujedno skreću pozornost na Javni poziv za refundaciju za domaća i međunarodna natjecanja (tj. za slučajeve gdje je ostvaren kriterijski rezultat) te na Javni poziv za neraspoređena sredstva (tzv. pričuva). Također, svi odgovorni u savezima i klubovima upućuju se pročitati Pravilnik o javnoj nabavi.

IZVJEŠĆE ZA 2016.

Iako je već travanj SSGZ još uvijek nije opravdao sav iznos za 2016. Ostalo je neopravdano oko 4 milijuna kuna uglavnom kod klubova (pretežno nogometnih). No, još jedan vid kontrole je zatražen od svih saveza - dostaviti preslike IP kartica za 2016. za sve zaposlenike koji primaju plaću iz proračunskih izvora, bilo na savezima, bilo na klubovima. Stoga molimo i naše klubove na koje se to odnosi da što prije izvrše ovu obvezu i dostave tražene dokumente u Savez.

13. travnja

 

ODIGRAN IV. KRUG ZAGREBAČKE LIGE

U subotu 8. travnja odigran je IV. krug Zagrebačke badmintonske lige. Bilten i novu ljestvicu možete naći u rubrici Školski badminton, a u članku ističemo najbolje u ovom krugu:

- dječaci 1-4. razred:  1. Filip Tutić, 2. Filip Martinović, 3. Lorenco Bednjačić

- djevojčice 1-4. razred: 1. Sara Gičev, 2. Anja Belobrajdić, 3. Stela Devčić

- dječaci 5-6, razred:  1. Fran Čanić, 2. Matej Martinović, 3. Domagoj Derifaj

- djevojčice 5-6, razred: 1. Lucija Barišić, 2. Iva Vidiček, 3. Nika Rumenjak

- dječaci 7-8, razred: 1. Ivan Crnko Kovač, 2. Dominik Pičak, 3. Fran Čanić

- djevojčice 7-8, razred: 1. Anja Matovina, 2. Lucija Barišić, 3. Ema Mihaljev

Ukupnu pobjedu su osigurali Sara Gičev, Lucija Barišić, Ivan Crnko Kovač i Anja Matovina. Borba za ostala mjesta se nastavlja 13. svibnja.

 

KOLEGIJ TAJNIKA POZABAVIO SE UPUTAMA ZA FINANCIJSKU REALIZACIJU

Današnji kolegij tajnika gradskih sportskih saveza bavio se aktualnim problemima vezanim uz realizaciju financija, ali i izvješćivanje. U vrlo sadržajnih sat vremena predstavnici Stručne službe odgovarali su na mnoga pitanja tajnika, razjasnili dosta nedoumica te najavili neka poboljšanja u sustavu. U sutrašnjim obavijestima dat ćemo sažetak kolegija, ujedno i odgovore na pitanja koja su ovih dana mučila operativu u našim klubovima i Savezu. 

12. travnja

 

RAZVOJNI PROGRAMI SSGZ-a ZA 2017.

Sukladno natječaju raspisanom u prosincu prošle godine Savez je početkom ove predao kandidature za razvojne programe. Odlukom Upravnog odbora SSGZ-a programi su nam odobreni u visini od 90.000 kn i to:
- perspektivni sportaši (Ban, Meglić, Sadaić) - 30.000 kn;
- trener mlađih selekcija (Jurčić) - 30.000 kn
- oprema mlađih selekcija - 30.000 kn.

Realizacija programa trebala bi krenuti nakon potpisivanja ugovora, sukladno Uputi o financijskoj realizaciji. Ujedno zbog velikog broja upita u vezi redovnih i zajedničkih programa i odnosnih obrazaca, iz SSGZ-a mole da prikupimo sva pitanja koja dolaze iz klubova kako bi na kolegiju tajnika sutra u 10 h mogli dobiti tražene odgovore.

8. travnja

 

PROJEKT BUNDEK

U privitku dostavljamo dopis Gradskog ureda za zdravstvo u vezi suradnje na zajedničkoj javnozdravstvenoj akciji na Bundeku 22. travnja o.g. koja je planirana kroz prezentaciju sportova, prije svega onih kojima se mogu baviti razne dobne skupine. Dodatne informacije i dogovor mogući su na kontaktima naznačenim u dopisu. 

 

5. travnja

 

ZAMOLBE ZA STAVKU NATJECANJA - OBRAZAC

Iz SSGZ-a stigao je obrazac za zamolbu za stavku Natjecanja i naputak vezan uz proceduru:
"Sukladno Uputi o financijskoj realizaciji sportskih programa koja je objavljena na web-stranicama SSGZ-a, dostavljamo kratki izvadak vezan za realizaciju troškova natjecanja, te predložak troškovnika za stavke natjecanja za zamolbu za akontaciju sredstava. Kod klubova koji su planirani sa iznosom natjecanja matični savez objedinjava pojedinačne troškovnike klubova, te ih može dostavljati jedanput (ili dva puta) mjesečno, radi lakšeg praćenja. Molimo da se klubove uputi, da akontaciju novih sredstava ne mogu dobiti, ako prethodna nisu opravdana fotokopijama računa i ostale knjigovodstvene dokumentacije (moguće je istu slati skeniranu). Sredstva za natjecanje sportaša doznačavaju se transferom za prvi kvartal kao akontaciju do utvrđivanja konačnog plana. Nakon tog razdoblja korisnici moraju opravdati sredstva putem izvješća uz fotokopiju računa i druge knjigovodstvene dokumentacije te fotokopije izvoda (posložene kronološkim redom na propisanom obrascu), kako bi dobili akontaciju za sljedeće aktivnosti. Za svaku sljedeću doznaku moraju priložiti zamolbu sa troškovnikom aktivnosti kako bi ostvarili novu akontaciju. Po završetku aktivnosti moraju opravdati izvješćem i fotokopijom knjigovodstvene dokumentacije kako bi ostvarili novu doznaku."
U prvom kvartalu na Savez je sa stavke Natjecanja doznačen iznos od 37.500 kn.

4. travnja

 

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA - POZIV

Na temelju Statuta Saveza, čl. 29 (3), predsjednik Saveza Šime Zekan sazvao je 29. ožujka 2017. redovnu godišnju skupštinu Saveza za srijedu 19. travnja 2017., s početkom u 18 sati u sjedištu SSGZ-a, Savska 137, Zagreb uz sljedeći prijedlog dnevnoga reda:

1. Izbor Verifikacijskoga odbora
1.1 Izbor
1.2 Izvješće o kvorumu
1.3 Usvajanje dnevnoga reda

2. Verifikacija zapisnika i odluka skupština: 28. VI. 2016.; 28. XII. 2016.
3. Izvješće o radu za 2016. 
3.1 Programsko izvješće - privitak

3.2 Financijsko izvješće - privitci a), b), c), d), e), f), g),
4. Rebalans financijskog plana za 2017. - privitak
5. Isključenje BK Max i BK Nika iz članstva Saveza - privitak (točka 4.1)
6. Usvajanje tehničkih ispravki u Statutu Saveza - privitak
7. Razno

Materijale uz predloženi dnevni red objavit ćemo u statutarnome roku. Molimo predstavnike klubova da ovjerenu i potpisanu skupštinsku prijavnicu dostave tajniku Saveza prije početka skupštinske sjednice. Također, klubove koji nisu u namjeri ili mogućnosti poslati predstavnike molimo da to pravovremeno jave.

 

UPUTE O FINANCIJSKOJ REALIZACIJI 

Prema jučerašnjoj najavi danas objavljujemo nove Upute o financijskoj realizaciji SSGZ-a. Molimo pozornost glede iznesenih "protokola", a u nastavku dajemo i osnovne naputke ovog opširnog dokumenta. Također, za sutra se najavljuje obrazac putem kojeg bi savezi trebali podnositi zamolbe za transfere odnosno akontacije sredstava za natjecanja:

- doznake sredstva za natjecanja ubuduće prvo treba opravdati za prvo polugodište fotokopijama računa i ostale knjigovodstvene dokumentacije i fotokopijom izvoda banke, ažuriranjem web-baze, te zamolbom s troškovnikom za slijedeće aktivnosti. Isti model se već primjenjuje za razvojne programe;

- realizaciju programa natjecanja obavlja odjel plana. Realizaciju razvojnih programa realizira odjel razvoja;

- sredstva za plaće tajnika, trenera, povremeni stručni rad, funkcioniranje saveza i dalje će se slati u mjesečnim doznakama (dvanaestinama).

- sredstva za tradicionalne i prigodne sportske priredbe realiziraju se po zamolbi s troškovnikom na odobreni iznos (uz pripremu ugovora) po modelu 75% unaprijed, a ostatak (25%) po dostavljenoj fotokopiji dokumentacije i izvješću. Realizira ih odjel posebnih programa, komunikacije i odnosa s javnošću;

 

- ostali zajednički programi realiziraju se sukladno Uputi, u kojoj su navedeni i detalji realizacije naprijed navedenih stavki.

 

3. travnja

 

DVANAESTINA ZA OŽUJAK

Ožujska dvanaestina prva je iz tzv. redovne dinamike, transferirana s razlikama za prvi kvartal u odnosu na doznačene akontacije. Iznosi za plaće, potporu za povremeni stručni rad te objekte proslijeđeni su na račune klubova. Novosti vezane uz način na koji ćemo od sada realizirati planska sredstva - u prvom redu ona za natjecanja - objavit ćemo u sutrašnjim obavijestima.

1. travnja

 

ZAPISNIK I ODLUKE V. SJEDNICE UO-a

U rubrici Akti Saveza objavljujemo zapisnik i odluke pete sjednice Upravnog odbora, održane prošlog četvrtka.

30. ožujka

 

ZAGREBAČKA LIGA - POZIV NA IV. TURNIR

Četvrti krug Zagrebačke lige održat će se 8. travnja. Uz odmjeravanje na terenu centra Turbo limač za mlade badmintonaše bit će to prilika da nakon turnira prošetaju do Doma sportova i odgledaju koji meč na Međunarodnom prvenstvu Hrvatske. Poziv je u rubrici Školski badminton.

 

ODRŽANA V. SJEDNICA UO-a

Peta sjednica Upravnog odbora održana je danas predvečer. Najvažniji zaključak - Godišnja skupština Saveza održat će se 19. travnja pa molimo klubove da rezrviraju taj termin. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro.

 

28. ožujka

 

V. SJEDNICA UO-a - POZIV

Na osnovu Statuta Saveza predsjednik Saveza Šime Zekan sazvao je V. sjednicu Upravnog odbora Saveza za četvrtak, 30. III. 2017., u sjedištu Saveza, Savska 137, s početkom u 17.30 sati, uz sljedeći prijedlog dnevnog reda

1. Ovjera zapisnika i odluka IV. sjednice

2. Izvješće o radu za predhodno razdoblje

2.1 Izvješće o izvršenju odluka sa IV. sjednice

2.2 Programsko izvješće

2.3 Financijsko izvješće

3. Razrada plana za iduće razdoblje.

3.1 Programski plan

3.2 Financijski plan

4. Priprema Godišnje skupštine Saveza

4.1 Prijedlog saziva

4.2 Prijedlog izvješća o radu i financijskog izvješća za 2016.

4.3 Prijedlog rebalansa plana i financijskog plana za 2017.

5. Razno

Molimo odbornike koji nisu u mogućnosti ili namjeri doći na sjednicu da o tome pravovremeno izvijeste. 

 

NACIONALNA STRATEGIJA SPORTA - RADIONICA U SSGZ-u

Nastavno na jučerašnju obavijest na stranicama nacionalnog Saveza obavješćujemo da SSGZ poziva tajnike gradskih saveza na radionicu za pripremu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom, koja se priređuje u suorganizaciji s Državnim uredom za sport. Opširnije u privitku

 

24. ožujka

 

NAJAM KOMBIJA SSGZ-a

Sportski savez Grada Zagreba je unajmio kombi putničko vozilo, WV Transporter T5, motor 2.0 TDI, snage 75kw, radnog obujma 1.968 cm3. Kombi vozilo na raspolaganju je gradskim sportskim savezima za prijevoz sportaša na natjecanja, pripreme ili za potrebe provedbe natjecanja u Gradu Zagrebu. Zahtjev za korištenje podnosi gradski sportski savez  na propisanom obrascu. Savez može zatražiti korištenje kombi vozila i za svoju aktivnu članicu. Nositelj ugovora o korištenju je isključivo sportski savez  a uz najam ide i primopredajni zapisnik. Predmetni dokumenti:
- obrazac zahtjeva
- obrazac ugovora
- obrazac primopredajnog zapisnika.

 

RAZRADA PLANA I ZAHTJEVI

U Stručnoj službi SSGZ-a užurbano se pripremaju obrazci zahtjeva za različite programe, kako bi se što prije uspostavila redovna dinamika financiranja. Obzirom na razumljivo nestrpljenje - jer smo već na pragu drugog kvartala - vjerujemo da će proračun brzo proraditi.

 

23. ožujka

 

ZAGREBAČKA LIGA - REZULTATI III. KOLA

Rezultati trećeg kola Lige, i jakostna ljestvica dostupni su u rubrici Školski badminton.  


RAZRADA PLANA NA STRANICAMA SSGZ-a

Nakon što je skupština SSGZ-a usvojila razradu finacijskoga plana za 2017. godinu ovaj dokument dostupan je i na stranicama gradskog Saveza.

 

PODSJETNIK SSGZ-a U VEZI TRENERA

Danas smo od službe za nadzor i usavršavanje stručnog rada dobili sljedeću obavijesti:  "Molimo vas da prilikom zapošljavanja novih trenera i trenera koji su prijavljeni na Javni poziv, ukoliko niste, priložite program rada trenera  za 2017. godinu i njegov životopis."

 

18. ožujka

 

SKUPŠTINA SSGZ-a PRIHVATILA RAZRADU PLANA

Skupština SSGZ-a, održana u četvrtak, jednoglasno je i bez odugovlačenja prihvatila razradu financijskoga plana SSGZ-a za 2017. Stoga očekujemo brzu uspostavu redovite dinamike, a usvojeni dokument - koji je podloga za rebalans koji planiramo za našu skupštinu - uskoro će se pojaviti i na webici SSGZ-a. Savez je na skupštini predstavljao predsjednik Zekan.

 

SSGZ POZIVA NA KROS SPORTSKIH NOVOSTI 

SSGZ poziva saveze, a osobito trenere koji su na plaći gradskog proračuna da se angažiraju oko sudjelovanja svojih mladih sportaša na 34. krosu Sportskih novosti. Opširnije u dopisu u privitku.

 

VIVATIP POZIVA...

... na dane otvorenih vrata, 21. travnja od 9 do 16 h, u Savsku 144. Opširnije na stranicama tvrtke.

 

15. ožujka

 

ODRŽAN KOLEGIJ TAJNIKA

Uoči sutrašnje skupštine SSGZ-a danas je održan kolegij tajnika, na kojima su objašnjene još neke novosti vezane uz  razradu financijskog plana. Naime, sredstva za natjecanja neće se više isplaćivati kroz 12-ine, nego putem akontacija ili refundacija. Stoga je važno da klubovi - pogotovo ako traže akontaciju - na vrijeme dostave svom savezu dokumentirani zahtjev, kako bi savez - u našem slučaju Upravni odbor - taj zahtjev proslijedio SSGZ-u. Sredstava koja su uplaćena do sada tretiraju se kao akontacije i savezi su upozoreni da bi bilo dobro što prije ih iskoristiti i opravdati. Ujedno iz Stručne službe upućuju sve operativce na Upute za financijsku realizaciju.

14. ožujka

 

PREDAVANJA ZA TRENERE I SPORTSKE DUŽNOSNIKE

SSGZ najavljuje dva skupa namijenjena trenerima i sportskim dužnosnicima:

- radionica Upravljanje stresom i razinama pobuđenosti u sportu održat će se 21. ožujka u 10.45 h u dvorani SSGZ-a, Savska 137. Radionica je obvezna za trenere koji su na plaći iz gradskog proračuna, a preporučuje se i ostalim trenerima i sportskim dužnosnicima;
- Društvo sportaša, veterana i rekreativaca 
zadovoljstvom poziva sve kolegice i kolege iz sustava sporta na stručno predavanje dr.sc. Marcela Vučetića, univ. mag. mngmt. na temu: Kako se pronaći u menadžerskim ulogama i vještinama nakon sportske karijere. Predavanje će se održati u utorak, 21. ožujka 2017. s početkom u 19 sati u prostorijama DSVR-a, Vojnovićeva 42/II, Zagreb. Očekivano vrijeme trajanja predavanja je 60 minuta. Nakon predavanja pozivamo Vas na stručnu diskusiju i ugodno sportsko druženje. Lijepo Vas molimo da svoj dolazak potvrdite putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na mob. 099/2518-894.

 

8. ožujka

 

12-INA ZA VELJAČU

I druga dvanaestina u ovoj godini dolazi nam u privremenom formatu. Naime, budući u SSGZ-u još nemamo financijsku razradu iznosi se određuju prema lanjskom modelu, a to znači - kako nas obavještavaju iz SSGZ-a - da iznosi nisu definitivni. No, takve kakvi su, uključujući i plaće djelatnika, proslijedili smo na račune klubova.

 

SAZVANA SKUPŠTINA SSGZ-a

Skupština SSGZ-a na kojoj očekujemo donošenje razrade financijskoga plana za 2017. sazvana je danas za 16. o.m.

 

6. ožujka

 

ZAGREBAČKA LIGA - POZIV NA III. KOLO

Poziv na iduće kolo Lige, koje se igra 18. o.m., nalazi se u rubrici Školski badminton.

23. veljače

 

PODSJETNIK - ROK PRIJAVA PO PRAVILNIKU ZA RASPODJELU

Podsjećamo klubove da je 1. ožujka rok podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za natjecanje. Pravilnik o raspodjeli, koji je nedavno donesen, dostupan je u rubrici Akti Saveza. Osobito skrećemo pozornost  na točku 5 Pravilnika kojom se uređuje način podnošenja zahtjeva.

 

16. veljače

 

II. KRUG ZAGREBAČKE LIGE - REZULTATI 

Drugi krug Lige, odigran prošle nedjelje, ponovo nam je donio atmosferu koju smo imali do prije nekoliko godina, kad je redovito nastupalo preko 100 igrača. Izvješćuje povjerenica Horvat Vrbnjak. U drugom je kolu nastupilo 106 igrača iz Bjelovara, Koprivnice, Novske, Siska, Vrbovca, Velike Gorice, Zagreba, te nakon dugo vremena – igrači iz Kutjeva. Na postolje su se penjali:

dječaci 1-4. razred: 1. Filip Martinović (Novska) 2. Filip Tutić (Novska), 3. Jakov Grgić (Bjelovar)

djevojčice 1-4. razred: 1. Sara Gičev (Bjelovar), 2. Vlatka Kovačević (Novska), 3. Rania Vindiš (Zagreb)

dječaci 5-6. razred: 1. Fran Čanić (Bjelovar), 2. Manuel Pavić (Vrbovec), 3. Tin Peteranec (Vrbovec)

djevojčice 5-6. razred: 1. Lucija Barišić (Bjelovar), 2. Zrinka Kopsa (Zagreb), 3. Linda Terzić (Koprivnica)

dječaci 7-8. razred: 1. Luka Pinturić (V. Gorica), 2. Ivan Crnko Kovač (Zagreb), 3. Dominik Pičak (Vrbovec)

djevojke 7-8. razred: 1. Anja Matovina (Koprivnica), 2. Gabrijela Klepec (Vrbovec), 3. Ema Mihaljev (Bjelovar)

srednjoškolci: 1. Edvin Hadžihalilović, 2. Silvano Cvitkušić (oba Zagreb)

srednjoškolke: 1. Dorotea Šafarić (Zagreb), 2. Vanesa Mnouček (Bjelovar)

Izvješće sa potpunim poretkom (i fotografijama) te nove jakostne ljestvice možete vidjeti u rubrici Školski badminton.

 

PSIHOLOŠKA RADIONICA - POZIV

SSGZ poziva na radionicu – Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi. Radionica će se održati 21. veljače 2017. godine s početkom u 10.45 h, a tema je Upravljanje stresom i razinama pobuđenosti u sportu. Iako su radionice u prvom redu namijenjene trenerima čija se plaća osigurava iz gradskog proračuna, dobrodošli su i ostali zainteresirani. Više u pozivu.

15. veljače

 

VEČERAS NA RADIO SLJEMENU...

... u radijskoj emisiji "Brže, više, jače", s početkom u 21 h gostovat će najbolji hrvatski badmintonaš Zvonimir Đurkinjak i dvojica ponajboljih juniora - Filip Jagar i Dominik Doko. Poslušajte njihovu najavu vrlo važne sportske sezone, ali i pokoju riječ o godini u osobnim životima. 

9. veljače

 

PRVA OVOGODIŠNJA DVANAESTINA 

Prva 12-ina - s plaćama - prebačena je jučer na račune klubova. No, kako SSGZ još nije usvojio plan za ovu godinu za taj posao bili su potrebni određeni proceduralni preduvjeti. Tako je Stručna složba dostavila napomenu da iznosi za plaće, ali i za ostale programske aktivnosti ne predstavljaju konačnu dvanaestinu za 2017. godinu. Akontacijski iznosi za financijski servis saveza i materijalne izdatke saveza temeljeni su na prošlogodišnjim iznosima. Potpora za povremeni stručni rad i sredstva za sportske rekvizite i opremu u ovom mjesecu su izostavljeni, dok su sredstva za natjecanje sportaša isplaćena u okvirnom iznosu na savez. Ujedno su savezi dobili i odluku UO SSGZ-a o visini osnovice i ostalim materijalnim pravima za osobe čije se plaće osiguravaju u sustavu sporta za 2017. godinu, sa zamolbom da se ista informacija proslijedi klubovima, tj. njihovim knjigovodstvima, kako bi treneri bili upoznati koja materijalna prava imaju u ukupnom mjesečnom iznosu. Dopise smo proslijedili odnosnim klubovima.

 

PREDAVANJE MIMI VURDELJE

Društvo sportaša veterana i rekreativaca poziva na stručno predavanje mr. ph. Mimi Vurdelja na temu: „Pravilna prehrana bitan čimbenik dobrog zdravlja“. Predavanje će se održati u četvrtak, 16. veljače 2017. s početkom u 19.30 sati u prostorijama DSVR-a, Vojnovićeva 42/II, Zagreb. Opširnije na stranicama Društva. 

 


PRAVILNIK O RASPODJELI SREDSTAVA ZA NATJECANJE 2017.

Ovogodišnji Pravilnik, usvojen na prošloj sjednici UO-a. nalazi se u rubrici Akti Saveza.

 

7. veljače

 

IV. SJEDNICA UO-a - ZAPISNIK I ODLUKE

U rubrici Akti Saveza donosimo zapisnik i odluke četvrte sjednice Upravnog odbora.

6. veljače

 

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA"

U vezi večerašnje objave na stranicama HBS-a, obavješćujemo da je SSGZ suorganizator toga skupa te će sufinancirati kotizaciju za trenere kojima se plaća osigurava uz proračunskih sredstava. Stoga molimo klubove da nam dostave popis zainteresiranih trenera najkasnije do 21. o.m, kako bismo isti mogli proslijediti organizatorima.

 

2. veljače

 

ZAVRŠENA IV. SJEDNICA UO-a

Večeras je završena IV. sjednica Upravnog odbora, na kojoj je najviše vremena potrošeno na donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za natjecanje. Ujedno je odlučeno i o podjeli loptica nabavljenih u siječnju (57 kutija), a iste će se podijeliti sukladno tablici udjela u kategorizacijama Saveza sa 31. prosinca prošle godine. Zapisnik i odluke sjednice objavit ćemo uskoro, a ovdje podsjećamo da su sredstva za sufinanciranje troškova polaznika trenerskog tečaja iz Medvedgrada 1998, Purgera i Zagreb Maksimira, u iznosu od 1875 kn po osobi, krajem siječnja dotirana klubovima.

 

28. siječnja

 

ODRŽAN PRVI DIO IV. SJEDNICE UO-a

Jučer je održan prvi dio sjednice UO-a na kojem su donesene odluke o nabavci loptica ponuđača Put Idea (Yonex), koje će biti podijeljene prema bodovniku SSGZ, te odluka o refundaciji troškova školovanja trenera u ukupnom iznosu od 15 tisuća kn, podjednako svoj osmorici polaznika iz klubova Saveza. Nastavak sjednice zakazan je za  četvrtak, 2. veljače  u 17.30 h.

 

ZAGREBAČKA LIGA, II. KOLO - POZIV

Nakon zimske pauze nastavljaju se natjecanja ZBL-e.  Poziv objavljujemo u rubrici Školski badminton, te molimo da obratite pažnju na to da je natjecanje u nedjelju -  12. veljače - a ne u subotu, kako je predhodno bilo najavljeno. Također, podsjećamo da igrači koji su na nedavnim nacionalnim prvenstvima osvojili medalje u bilo kojoj konkurenciji više nemaju pravo nastupa. 

26. siječnja

 

IV. SJEDNICA UO-a - POZIV

Na osnovu Statuta Saveza, članak 34, predsjednik Saveza Šime Zekan sazvao je IV. sjednicu Upravnog odbora Saveza za petak, 27. siječnja 2017., u sjedištu Saveza, Savska 137, s početkom u 17 sati, uz sljedeći prijedlog dnevnog reda:

1. Ovjera zapisnika i odluka III. sjednice

2. Izvješće o radu za predhodno razdoblje

2.1 Izvješće o izvršenju odluka sa III. sjednice

2.2 Programsko izvješće

2.3 Financijsko izvješće  

3. Razrada plana za iduće razdoblje.

3.1 Programski plan

3.1.2 Pravilnik o raspodjeli sredstava za natjecanje za 2017. - donošenje

3.2 Financijski plan

3.2.1 Odluka o raspodjeli sredstava za školovanje kadrova

3.2.2 Odluka o nabavci i raspodjeli rekvizita

4. Razno

 Molimo odbornike koji nisu u mogućnosti ili namjeri doći na sjednicu da o tome pravovremeno izvijeste.

 

22. siječnja

 

PROJEKT TETIDE I SSGZ-a - FONDOVI EU

privitku dajemo zanimljivu informaciju o projektu SSGZ-a i Tetide. O toj suradnji smo već izvijestili u obavijestima od 23. prosinca prošle godine, a ovaj projekt provodi se pod parolom "Bespovratna sredstva čekaju na vaše ideje".

 

NADOGRADNJA APLIKACIJE SSGZ-a

Upozorenje klubovima: zbog nadogradnje aplikacije SSGZ-a za financijsko izvješćivanje mogući su privremeni zastoji u radu.

21. siječnja

 

NABAVKA LOPTICA - PONUDE

Sukladno pozivu od 14. o.m svoje ponude poslali su BK Flex Zagreb, Europa 2000 i Put Idea Zagreb. Na Upravnom odboru je da do kraja mjeseca odabere najpovoljniju ponudu.

 

17. siječnja

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016.
 

Iz SSGZ-a primili smo važnu obavijest vezanu za financijsko izvješćivanje klubova i saveza. Molimo uzeti na znanje, zajedno s navedenim rokovima.

"MAILING LISTA" SAVEZA

Obavijesti iz 2016. preselili smo u arhivu. A početak godine koristimo za uobičajeni podsjetnik: svi koji žele da ih dodamo na popis primatelja ovih obavijesti, ili da ih s istoga uklonimo, neka pošalju takav zahtjev na tajništvo Saveza. 


16. siječnja

 

OBAVIJEST RAČUNOVODSTVA

Naš financijski servis dostavlja obavijest koju valja podijeliti: "Ukoliko je netko od saveza/klubova dužan SSGZ-u ili drugome davatelju sredstava vratiti dio namjenskih neutrošenih sredstava molimo Vas da nas o tome obavijestite što je prije moguće, pošto smo mi u obvezi računovodstveno to knjižiti drugačije prije nego završimo financijski izvještaj za 2016.godinu.

Na kraju računovodstvene godine svaka organizacija završi sa određenim viškom odnosno manjkom, sukladno tome ovlašteno tijelo neprofitne organizacije morat će donijeti odluku o raspolaganju s viškom, odnosno pokriću manjka prihoda.

Također,molim vas da do kraja ovog tjedna izvršite sva plaćanja za koja smatrate da vam ulaze u trošak 2016. godine kako bismo mogli na vrijeme završiti i predati godišnje financijske izvještaje."

 

14. siječnja

 

NABAVKA LOPTICA - POZIV DOBAVLJAČIMA

Sukladno odluci 12 sa posljednje sjednice UO-a pozivaju se zainteresirani dobavljači da Savezu dostave ponude za nabavku loptica, a prema sljedećim uvjetima:
- vrijednost ponude je 13.500 kn;
- loptice trebaju imati certifikat BWF-a;
- pola količine trebaju biti loptice vrhunske kvalitete, pola srednje kv
alitete;
- ponude trebaju stići u Savez najkasnije 20. o.m.;

- realizacija će biti izvršena do kraja mjeseca.

 

11. siječnja

 

ZAPISNICI SKUPŠTINE I UO-a

Zapisnici i odluke izvanredne skupštine Saveza i III. sjednice Upravnog odbora objavljeni su u rubrici Akti Saveza. Ujedno, u istoj rubrici objavili smo i planske dokumente donesene na sjednici Skupštine.

9. siječnja

 

PREDANA KANDIDATURA SAVEZA ZA RAZVOJNE PROGRAME

Kandidature Saveza za razvojne programe predane su danas sukladno odlukama UO-a: potpora je zatražena za rad kadetskih selekcija Saveza (Drugi razvojni programi), te za nastavak programa I. Sadaić. J. Meglića i L. Bana (Program perspektivnih sportaša). 

 

6. siječnja

 

ZAVRŠILA III. SJEDNICA UO-a

Upravni odbor završio je sinoć treću sjednicu ovog mandata. Glavna tema bili su podnesci Saveza po Javnom pozivu za razvojne programe. U atmosferi suglasnosti odbornici su prošli pristigle podneske - BK Zagreb Maksimir i BK Medvedgrad 1998 za perspektivne sportaše, te podnesak predsjednika Zekana za tzv. druge razvoje programe. UO je odlučio da ne mijenja dobitnu kombinaciju iz 2016. te će za oba programa Savez kandidirati s istim programima - Sadaić, Meglić i Ban za Program perspektivnih sportaša, te program kadetskih selekcija za Druge razvojne programe.

 

2. siječnja

 

RAZVOJNI PROGRAMI ZA 2017. - ROK ZA PODNESKE, DOPUNA

Zbog predstojećeg dugog vikenda molimo sve zainteresirane po obavijesti od 28. prosinca da svoje podneske dostave u Savez najkasnije do 15 h predviđenog datuma - 5. siječnja - kako bi UO istoga dana mogao donijeti odnosne odluke.